Mądrzy Rodzice

Kiedy dowiadujesz się, że w twoim życiu pojawi się dziecko, chcesz być najlepszym rodzicem najfajniejszego dziecka pod słońcem.
Uczysz się, jak je pielęgnować, karmić i ubierać.
A nam zależy na tym, by każdy rodzic myślał o też tym, jak będzie wychował dziecko, wspierał je w rozwoju i kochał. Rozmawiajmy o tym, uczmy się i dzielmy doświadczeniem, pamiętając, że być rodzicem to nie tylko “hodować”, ale przede wszystkim – wychowywać.”
Naszą misją jest wspieranie rodziców w rozwoju ich kompetencji wychowawczych, w odkrywaniu siły płynącej z rodzicielstwa i przezwyciężaniu trudności, jakie nieodłącznie się z nim wiążą. Bliska nam jest myśl wychowawcza Janusza Korczaka i idea praw dziecka, sprzeciwiamy się przemocy wobec dzieci, promujemy wychowanie oparte na szacunku i bliskości, wierzymy w moc rodzicielskiej intuicji wspomaganej poszerzaniem wiedzy i samorozwojem.

Mądrzy Rodzice w sieci: